Om våra bönder – allt från en region

Våra lantbrukare finns runt om i Skåne och på sina gårdar föder dom upp grisar och nötkreatur. Varje gård är unik, med sin egen historia, men gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum. Närpoducerat svenskt kött där djuren är uppväxta på gårdar, men också slaktade och styckade i Skåne, antingen i Ugglarps eller Hörby. Vilket också innebär korta transporter för djuren. Konceptet kött från Skånska Gårdar är något som många av våra lantbrukare är stolta över samt att få bidra till en levande skånsk landsbygd och biologisk mångfald där artrikedomen frodas.

Sven Olov & Marianne Axelsson

På gården Solslätt i skånska Åstorp lyser engagemanget starkt. Där driver Sven-Olov och Marianne Axelsson, tillsammans med sina två anställda Gitte och Adrian, en helintegrerad grisproduktion med stort fokus på god djuromsorg och hållbar produktion.

År 1985 köpte de gården och har under åren som gått byggt ut för att möjliggöra en helintegrerad besättning, som de än idag driver med stor framgång. Tillsammans med sina anställda utgör de ett bra team som alltid sätter djurens välmående först. Idag har de 178 suggor och 196 hektar åkermark där de odlar kvalitetsvete och spannmål som de sedan blir till foder för grisarna.

”Då vi har en helintegrerad besättning och själv odlar spannmålet till grisarna kan vi säkerställa att alla delar i verksamheten håller högsta kvalitet. Det känns tryggt att kunna följa grisarnas utveckling och välmående. Att slakteriet dessutom är beläget i regionen är en stor fördel då det möjliggör korta transporter, säger Sven-Olov.”

Daniel Schuman

I en skånsk idyll utanför Hörby bor lantbrukaren Daniel Schuman tillsammans med sin fru Kajsa och deras två barn Charlie och Hilda. Tillsammans med Kajsas familj driver de en nötproduktion med 500 djur på Ekerödsgården som har en lång historia.

Redan år 1890 bedrevs det lantbruk på markerna och verksamheten har funnits inom Kajsas familj i tre generationer. Djur och lantbruk har alltid funnits i Daniel omgivning då många familjemedlemmar kör djurtransport, vilket även Daniel har gjort under många år i kombination med djurproduktionen.

”Även om det är mycket arbete och långa dagar så finns det så mycket positivt som gör lantbruksyrket till något alldeles extra. När djuren mår bra mår jag bra och när vi nu dessutom får möjlighet att leverera till det regionala varumärket Skånska Gårdar blir man verkligen stolt över att vara en skånsk lantbrukare, säger Daniel.”

Vill du bli vår lantbrukare

För oss på KLS är det viktigt att arbeta nära lantbrukaren, att de delar vår syn på hög kvalitet, är engagerade och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi lägger mycket tid och omsorg på långsiktiga relationer med nöt-, gris och lammproducenter i hela Sverige. Våra inköpare är kunniga och erfarna inom området, dessutom har vi en personlig och nära kontakt med gårdarna vi samarbetar med. Hos oss från du rådgivning samt vi gör över 5000 gårdsbesök varje år. Med oss kan du räkna med en nära & förstående kommunikation då vi är aldrig långt borta.

Om oss

Riktigt god mat ska få ta sin tid. Detsamma gäller bra råvaror, speciellt bra kött. När du ser vår symbol vet du att det inte är vilket kött som helst – det är svenskt kött från utvalda skånska gårdar.
Läs mer om oss